Kontakty

Adresa:

O R L Í K-KOMPRESORY SK, spol. s r.o. 

IČO: 35 764 201
IČ DPH: SK2020207233

Horná Streda 613
916 24  Horná Streda

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 25151/R

Kontaktné údaje:

Zákaznícky servis: 00421 /0/ 32 77 97 133
Fakturácia: 00421 /0/ 32 77 97 133

e-mail: eshop@orlik.sk
firemné stránky: http://www.orlik.sk